Vedení mzdové a personální agendy

Kompletní servis v oblasti mezd a personalistiky

Mzdové účetnictví a personalistika

V rámci zpracování mezd poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti personální a mzdové agendy. Služba obsahuje samotné provedení výpočtů mezd, ale i kompletní zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na ZP a OSSZ,  vyhotovení osobního spisu zaměstnance včetně výstupních materiálů při odchodu. Také zpracováváme pro klienty i veškerou pracovně právní dokumentaci. Další činnost ukládaná zákonem (evidenční listy, statistika, atd.) je samozřejmostí. Součástí spolupráce je také personální poradenství a poradenství v oblasti povinností ukládaných zákoníkem práce.

Nabízené služby

 • kompletní převzetí mzdové evidence do našeho  účetního software
 • kompletní zpracování mzdové evidence v účetním software klienta
 • přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění  apod.
 • zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, dohody)
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • výplatní pásky
 • zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a ostatních odvodů
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví
 • komunikace s exekutory